Pametno upravljanje energije s KNX

Upravljanje z energijo doma s KNX pametnim sistemom

Pametno povezovanje sektorjev z KNX ➝ elektrika + ogrevanje + prevoz

Prehod na zeleno energijo, zaščita podnebja, povezovanje sektorjev, vse te ključne besede kažejo na prelomnico v energetski industriji. Na oblikovanje zgradb bo vplival tudi prehod s fosilnih goriv na zeleno energijo. Porabo energije je potrebno usklajevati, upravljati in nadzorovati. To velja zlasti za električno mobilnost in druge velike potrošnike. KNX pametni dom ponuja posebne rešitve za to, tudi za domače polnilnice za e-avtomobile.

V  domovih je veliko naprav, ki za delovanje potrebujejo elektriko. S tehnologijo KNX IoT lahko pretoke energije uravnavamo tako, da uporabimo sončno energijo, ki jo ustvarjamo sami.

Posamezni energetski sektorji so povezani prek internetnega protokola, v tem primeru vmesnikov KNX/IP ali Modbus/IP, ki med drugim zagotavljajo podatke za logiko upravljanja, pametni števci energije, pretvorniki, regulatorji polnjenja baterij, nadzor toplotnih črpalk in preklopni aktuatorji s trenutnimi senzorji. Inteligentno upravljanje energije je mogoče uporabljati in nadzorovati prek zaslona na dotik.