- livingSMART by Elektro Pečaver

S sistemom za avtomatizacijo doma in njegovimi vmesniki je možno zbrati vse podatke …

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

S sistemom za avtomatizacijo doma in njegovimi vmesniki je možno zbrati vse podatke o individualni toplotni, električni in vodni porabi …

S sistemom za avtomatizacijo doma in njegovimi vmesniki je možno zbrati vse podatke o individualni toplotni, električni in vodni porabi ter možni proizvodnji toplotne ali električne energije iz obnovljivih virov.

Dosledno in časovno usklajeno vedenje potrošnikov izhaja iz pravilnih in natančnih informacij uporabnikov, z znatnim zmanjšanjem porabe in bolj previdno uporabo omejenih virov, kot sta energija ali voda.

Za uporabnika zgradbe to pomeni, da ima vse potrebne informacije za sestavo energetske bilance, hitrejše odkrivanje nepravilnosti in napak ter dodeljevanje stroškov s pravičnejšimi merili, ki jih primerjajo z dejansko individualno porabo. Nenazadnje pa te informacije omogočajo oceno učinkovite donosnosti naložb za energetsko prekvalifikacijo stavb.