Toggle menu

Projektiranje pametnih inštalacij

PROJEKTIRANJE PAMETNIH INŠTALACIJ KNX

 

 

 

Proces planiranja KNX

1. IDEJNI PROJEKT

2. PROJEKT

3. IZVEDBA

4. PROGRAMIRANJE

5. ZAKLJUČEK

 

1.IDEJNI PROJEKT

 

Kako uspešno izvesti  KNX-projekt

Pojasnjevanje zahtev investitorju

Investitor pove svoje želje, pričakovanja oz. zahteve glede inteligentnih inštalacij. Predstavimo mu prednosti inteligentne inštalacije pred klasično ter mu s praktičnimi primeri prikažemo primerjavo med sistemoma tako funkcijsko kot cenovno.  

Za sam projekt je tudi pomembno, do kolikšne mere  je investitor pripravljen investirati v tehnologijo, kot na  primer:

 • krmiljenje razsvetljave,
 • krmiljenje ter analiziranje moči,
 • krmiljenje žaluzij,
 • regulacija ogrevanja in hlajenja,
 • centralno ozvočenje,
 • in še mnogo več ...

1.1 Odgovori na najbolj pogosta zastavljena vprašanja investitorjev

Kaj se zgodi, če imam vgrajen KNX-sistem, a podjetje,  ki mi ga je vgradilo, čez pet let propade? Ali ga sploh zna potem še kdo usposobiti oz. sprogramirati/preprogramirati?

Ni nobenega problema, KNX-sistem je standardiziran in ima v Sloveniji že preko 60 pooblaščenih programerjev sistema, uporaba vsako leto narašča.

Ali ni KNX-sistem predrag in prestižen za povprečnega investitorja?

KNX stane manj, kot si mislite. Nič kaj več kot dobra kuhinja. Stroški sistema so odvisni od vgrajenih komponent, kot na primer  razred ter opcija opreme pri avtu. Ni potrebno, da je v vsakem avtu vse najboljše.

 

1.2.Ocena stroškov  inteligentnega sistema

Glede na potrebe in želje investitorja se izdela cenovni okvir KNX-inteligentnih inštalacij. Do prave cene projekta  pridemo po naslednjih korakih. 

 

1.3.Odobritev projekta za nadaljnjo izvedbo

Investitor potrdi odobritev projekta za nadaljnjo izvedbo. S tem je seznanjen s KNX inteligentnim sistemom, njegovimi prednostnimi, fleksibilnostjo ter cenovnim okvirjem, ki pa še vedno ni dokončen, saj še nimamo definiranih potreb oz. želja  investitorja. Prav tako potrebujemo tlorise objekta za nadaljnje projektiranje in obdelavo.

 

1.4.Definiranje potreb investitorja z vprašalnikom

V tej fazi se definirajo potrebe investitorja z vprašalnikom. Ta nam služi za nadaljnje korake do realizacije projekta. Želje investitorja se v vprašalniku obkrožuje. Ko  je vprašalnik izpolnjen z željami investitorja,  se na tlorisih objekta locira naslednje elemente:

 

1.5 Lociranje KNX opreme v tlorise

 • določitev število prižigov
 • lokacije razdelilecev in vgradnje KNX elementov
 • lokacije KNX sezorjev
 • lokacija vizualizacije objekta
 • Izkop nevarnih porabnikov zaradi požara ter elektromagnetnega sevanja

 

2.PROJEKT


2.1 Projekt pametnih inštalacij vsebuje:

 • opis projekta oz. projektne naloge
 • tlorise
 • enopolne sheme
 • popis materiala

2.2 Opis projekta

V projektu oz. projektni nalogi za KNX-inštalacije se upošteva želje investitorja glede na prejšnjo anketo, ki smo jo izpolnili. V projektu opišemo delovanje naprav in njihove funkcije. Investitor mora biti seznanjen s končnim "izdelkom" in naj ne bi prišlo do kakšnega nesporazuma o delovanju le-teh.


2.3 Tlorisi

Za kakovostno izvedbo projekta je potrebna tudi  kvalitetna in čim bolj natančna obdelava tlorisov objekta. Dvoumnosti niso zaželene in izvajalec mora brez težav razumeti, kakšne so zahteve projekta inteligentne hiše. 

 

2.4 Enopolna shema

Enopolna shema prikazuje tokokroge aktuatorjev, iz katerih so izvodi porabnikov, v našem primeru razsvetljave. Na spodnji sliki so v enopolni shemi  prikazani  posamični KNX-elementi. Za lažje razumevanje enopolne električne sheme so posamezni deli oštevilčeni s številko in razloženi.

 

 2.5  Popisi materiala

Po izdelavi enopolnih shem lahko izdelamo natančne popise KNX-materiala in ovrednotimo investicijo projekta.

Popis materiala vsebuje sklope, ki se ločijo na naslednja poglavja:


KNX/EIB osnovni elementi, to so:

 • napajalniki
 • območni sklopniki ali linijski ojačevalci
 • USB-vmesnik
 • IP-router

Upravljanje in nastavljanje:

 • tipkala s 6 tipkami, 4 tipkami, 2 tipkama ...
 • različni zunanji ali notranji senzorji 180", 360" ...

Razsvetljava in moč:

 • aktuatorji z vklopom/izklopom, 16-kanalni, 8-kanalni ...
 • aktuatorji za žaluzije
 • aktuatorji za zatemjevanje

Delo:

 • parametriranje
 • programiranje
 • svetovanje

2.4 Predaja projektne dokumentacije

Investitorju se preda dokumentacija za nadaljnjo izvedbo oz. realizacijo projekta objekta. Predaja vsebuje naslednjo dokumentacijo:

 • opis projekta oz. projektne naloge
 • enopolne sheme
 • tlorise objekta

Dokumentacija se preda v papirnati in elektronski obliki ali obliki CD-ja. Na koncu se naredi primopredajni dnevnik, s katerim dnem je bila dokumentacija predana, kaj vsebuje ter v koliko izvodih je bila tiskana.

 

3. IZVEDBA

 

4.USTVARJANJE PROGRAMSKIH OSNOV ZAGON SISTEMA

 

4.1 Pri programiranju opravimo naslednje korake:

 • opraviti nastavitve v programu ETS;
 • prebrati ali pretvoriti arhiv naprav;
 • izdelati  projekt s potrebnimi podatki;
 • postaviti strukturo projekta (gradbena struktura/bus-topologija);
 • vstaviti  KNX-naprave (naprave z ustrezno aplikacijo) v strukturo zgradbe;
 • nastaviti parametre KNX-naprave v skladu z zahtevami;
 • ustvariti skupinske naslove (group adresses);
 • povezati skupinske objekte  KNX-naprav s skupinskimi naslovi;
 • dodeliti naslovljene  KNX-produkte v bus-topologijo (končni naslov individualnih naslovov);
 • dodeliti naslavljanje KNX-produktov v parametrskih funkcijah (opcija);
 • preveriti zasnovo projekta;
 • natisniti dokumentacijo;
 • shraniti projekt.

Možno je odstopanje zaporedja naslednjih korakov v posameznih primerih. Nekaj korakov se lahko izpusti pri manjših projektih. Pri večjih projektih pa je potrebno dodati še nekaj dodatnih korakov.

 

4.2 Zagon sistema/prenos podatkov iz ETS-a v sistem

Postopek za programiranje in zagon sistema je možen s osebnim računalnikom, s katerim se lahko povežemo  na EIB-sistem preko:

 • serijskega COM-porta,
 • USB-porta (z ETS4-programom),
 • LAN/ISDN-vrat (na daljavo).

Ko je povezava z računalnikom vzpostavljena, ja potrebno naložiti na naprave fizične naslove,ter parametre delovanja  v kolikor jih nismo naložili že pred samo montažo.

 

5.ZAKLJUČEK PROJEKTA

 

5.1 Predaja projekta, dokumentacije in programa investitorju


Zadovoljstvo in udobje investitorja ob zaključku projekta

 

Zadovoljstvo stranke pomeni, da smo upoštevali vse prej naštete faze projekta ter korektno izvedi projekt. Seveda v praksi tudi ne gre vse tako gladko kot v teoriji, zato pa je še kako pomembna naša reakcija in strokovna usposobljenost ter odzivnost, če naletimo na določen problem (izziv).  Da smo dosegli zastavljene cilje, pomeni zadovoljstvo in udobje investitorja, posledično pa pozitivno referenco za nadaljnje delo v tem poslovnem okolju, in hkrati svetlo prihodnost za inteligentne KNX-instalacije, ki so nedvomno prihodnost!

 

Pogovorite se z nami

prepričani smo, da bomo našli ugodno rešitev

© 1992 - 2019 Elektro Pečaver d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnega mesta. Optimizacija.

KNX partner