Toggle menu

Dobra PZI dokumentacija pripomore k boljši izvedbi gradnje

PZI dokumentacija ali projekt za izvedbo del je sestavni del potrebne projektne dokumentacije za gradnjo hiš in ostalih objektov. Prvi korak pri gradnji objekta je zbrana dokumentacija za PGD – to je dokumentacija ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsebuje vse potrebne dokumente (splošno poročilo, tehnično poročilo, lokacijska dovoljenja, načrte in drugo) na podlagi katerega uradni organi izdajo gradbeno dovoljenje za objekt. PZI dokumentacija ni nujno potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, njen namen je pravilna izvedba gradnje, zato postane ključnega pomena pri naslednji stopnji, pri dejanski gradnji. Zajema veliko bolj natančne načrte, ki so na nek način nadgradnja posameznih načrtov iz PGD, in vsebuje vse podatke, ki so potrebni izvajalcem, da opravijo dela, kot so si jih zamislili naročniki.

PZI dokumentacija

Kaj natančno zajema PZI dokumentacija?

PZI dokumentacija je sestavljena iz več delov. Vodilna mapa vsebuje naslov projekta, ključne podatke o projektu in vseh udeležencih pri gradnji. Vodilni mapi sledijo načrti:

  • arhitekture,
  • krajinske arhitekture (kjer je ta zahtevan),
  • gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti in
  • električnih inštalacij in opreme.

Vsi načrti vsebujejo tehnična poročila, popis del in vsega potrebnega materiala, stroškovno oceno ter zelo natančne risbe. Projekt za izvedbo del se zaključi z elaboratom, ki vsebuje načrt za zagotavljanje varnosti na gradbišču, in elaboratom o ureditvi gradbišča.

PZI načrt kot sestavni del PZI

PZI načrt je prikaz vseh podrobnosti in tehničnih rešitev določenega vidika gradnje, na primer električnih inštalacij ali arhitekture. Vsebuje tehnično poročilo, v katerem so natančno določeni zahtevani gradbeni materiali in njihove lastnosti. Ker PZI načrt navaja vse potrebne materiale za dokončanje objekta, vsebuje tudi stroškovne izračune le-teh in oceno stroškov izvajalskih del. PZI načrt zajema tudi podrobno izdelane risbe z nazornim prikazom željenega končnega stanja.

PZI načrt

PZI primer za načrt električnih inštalacij

Projekt za izvedbo del mora nujno vsebovati PZI načrt za elektroenergetske inštalacije. Tega sestavlja podroben načrt nizko napetostnega priključka objekta na električno omrežje. Predvideva izris merilne priključne omare in vseh elementov v elektro omari. Prav tako nazorno prikazuje, kako se nizko napetostni vod križa z drugimi vodi (npr. plinom ali vodovodom).

PZI načrt za električne inštalacije vsebuje tudi podroben izris vseh električnih priključkov in razporeditev vse razsvetljave, ki predvideva lego vtičnic in stikal. Nenazadnje pa PZI načrt zajema tudi načrt za informacijske inštalacije, kamor spadajo inštalacije za telefon, domofon, računalniške mreže, klimatske naprave in protivlomno opremo. Za večstanovanjske zgradbe je potrebno dodati še natančne risbe za strelovode. Ta kratek PZI primer za električne inštalacije nazorno prikazuje, da so tehnična poročila za potrebne materiale, stroškovne ocene in podrobne risbe zares potreben del projektne dokumentacije za gradnjo hiš, ki v procesu gradnje ščitijo interese naročnika in zagotavljajo pravilno izvedena dela.

Na kaj je treba še posebej paziti pri PZI?

Izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo hiš je najbolje zaupati strokovnjakom. To še posebej velja za izdelavo PZI, saj je zaradi svoje izjemno podrobne zasnove glavno vodilo za izvajalce del. Le strokovno izdelan PZI (primer za električne inštalacije je v groben orisan zgoraj) bo zagotovo zadostil vsem številnim zahtevam zakonskih predpisov, ki jih je pri izvedbi potrebno upoštevati. Takšna PZI dokumentacija naročniku prihrani marsikateri nesporazum z izvajalci zaradi morebitnih nejasnosti glede izvedbe, saj je v njej jasno določeno, kaj se od njih zahteva. V PZI so namreč natančno določene lastnosti uporabljenih materialov, način, kako in kje naj bodo uporabljeni, in kakšen naj bi bil končen rezultat.

Strokovno izdelana PZI dokumentacija pa ne upošteva samo želja naročnika in ponudi najbolj optimalno rešitev, načrtovana mora biti tudi tako, da omogoča morebitne nadgradnje tudi v prihodnosti. To je še posebej zaželjeno pri električnih inštalacijah, natančneje pri informacijskih inštalacijah, ker se sama informacijska tehnologija hitro razvija, sočasno s tem pa se spreminjajo zahteve porabnikov. To je dober PZI primer, kako kakovostno načrtovati elektro inštalacije, da se zadovoljijo naročnikove želje tudi po zaključku prvotne gradnje objekta.

Obnova PZI dokumentacije

PZI dokumentacija je del projektne dokumentacije za gradnjo hiše. Vsebuje podrobne PZI načrte za posamezne vidike gradnje, ki navajajo željeno končno stanje. Določa vse materiale, ki so potrebni za kakovostno izvedbo, njihovo količino, tehnične zahteve in stroškovno oceno. Zaradi vključenih skic, ki vsebujejo vse podrobnosti izvedbe, imajo izvajalci jasna navodila za svoje delo, naročnikom pa so prihranjeni morebitni nesporazumi z izvajalci. Dober PZI primer predvideva morebitne nadgradnje posameznih vidikov gradnje tudi po zaključku prvotne gradnje. To je še posebej pomembno pri projektu za izvedbo električnih inštalacij.

Pogovorite se z nami

prepričani smo, da bomo našli ugodno rešitev

© 1992 - 2024 Elektro Pečaver d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnega mesta. Optimizacija.

KNX partner