Toggle menu

Varnostna razsvetljava

Varnostna oz. zasilna razsvetljava mora biti nameščena v vsakem javnem objektu, v katerem se zadržuje večje število ljudi. Nudimo namestitev, meritve in vzdrževanje varnostne razsvetljave.

 

 

Varnostna oz. zasilna razsvetljava - meritve in vzdrževanje varnostne razsvetljave

Elektro Pečaver vam pripravi elektroinštalacije za napajanje vseh električnih porabnikov v vašem objektu in vam zagotovi njihovo funkcionalnost. Elektroinštalacije so pomemben del objektov, zato jih je treba vnaprej skrbno in strokovno načrtovati. Pri podjetju Elektro Pečaver vam bomo za vse sisteme pripravili projektno in tehnično dokumentacijo.

V vsaki vrsti objekta ima notranja razsvetljava pomembno vlogo – od nje pričakujemo učinkovitost, minimalno porabo energije in estetsko dopolnitev prostora. Varnostna razsvetljava ima samo varnostne razloge in je namenjena temu, da varno in hitro zapustimo prostor v primeru evakuacije. Nizkonapetostne inštalacije so sicer namenjene industrijskim, stanovanjskim ter poslovnim objektom in razsvetljavi.

 

Ustrezna varnostna in zasilna razsvetljava

Po zakonodaji mora biti varnostna razsvetljava v vsakem javnem objektu oz. objektu, v katerem se zadržuje večje število ljudi. Ker je v temi praktično nemogoče najti izhod iz zgradbe, ki je ne poznamo, moramo v primeru izpada elektrike zagotoviti ustrezno varnostno razsvetljavo. Ta nam omogoča, da lahko varno končamo delo, hitro in varno zapustimo stavbo in preprečimo, da bi zavladala panika. Zasilna razsvetljava osvetljuje poti proti izhodu tudi v večjih prostorih in na nevarnih delovnih mestih.

 

Glavni značilnosti varnostne razsvetljave so:

  • svetilke morajo biti razporejene tako , da zagotavljajo osvetljenost minimalno 1 lux na celotni evakuacijski poti
  • svetilke morajo delovati minimalno 1uro ali tri ure odvisno od zahtev objekta
  • znaki na poti rešitve morajo biti osvetljeni –usmerjanje na evakuacijski poti proti izhodu iz objekta.

Varnostna zasilna razsvetljava potrebuje lasten vir električnega napajanja – baterijo, akumulator, agregat in/ali posebno varno električno inštalacijo.

 

Meritve in vzdrževanje varnostne razsvetljave

Meritve varnostne razsvetljave izvajamo zaradi:

  • preverjanja pravilnosti projekta;
  • ugotavljanja trenutnega stanja varnostne razsvetljave;
  • ugotavljanja novega stanja ob spremembah in popravilih;
  • ugotavljanja lastnosti svetilk in delov sistema ob izbiri ustreznih komponent varnostne razsvetljave.

 

Meritve vključujejo časovno spremljanje svetlobnega toka svetilk, dobo obratovanja razsvetljave, osvetljenost na poteh rešitve, električno napetost virov ter temperaturo v prostoru zaradi njunega vpliva na oddani svetlobni tok virov. Elektro meritve opravimo ob rednih pregledih varnostne razsvetljave. Za vas priskrbimo tudi potrdilo o brezhibnem delovanju razsvetljave. Redno vzdrževanje pomeni, da je treba potrdilo obnavljati na vsaki dve leti. Vzdrževanje razsvetljave pa bo tudi lažje, če boste nanjo mislili že pri samem načrtovanju elektroinštalacij.

Pogovorite se z nami

prepričani smo, da bomo našli ugodno rešitev

© 1992 - 2024 Elektro Pečaver d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnega mesta. Optimizacija.

KNX partner